Bảng giá vé Phà Gót – Phà Cái Viềng – Phà Cát Bà

BẢNG GIÁ VÉ PHÀ BẾN GÓT – CÁI VIỀNG (CÁT BÀ) 

Cập nhật 23/10/2019

Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ UBND ngày 20/12/2016 của UBND TP Hải Phòng về giá dịch vụ sử dụng phà của công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Căn cứ công văn số 2690/VP – TC ngày 29/05/2018 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hải Phòng về việc thực hiện giá dịch vụ sử dụng phà bến Gót theo Quyết định số 3185/QĐ UBND.

Căn cứ vào công văn số 3235/CV – LS ngày 30/08/2018 của Liên sở Tài chính – Giao thông vận tải về việc giá dịch vụ sử dụng phà Bến Gót – Cái Viềng.

1, Hành Khách đi bộ: 12.000 đ/người

2, Hành khách đi xe đạp: 12.000đ/người

3, Xe thồ các loại: 12.000 đ/người

4, Hành khách đi xe máy: 45000 đ/xe

5, Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi ( Không kể người ngồi trên xe ): 190.000đ/xe

6, Xe ô tô chở khách ( Không kể khách)

–    Xe từ 9 đến dưới 24 chỗ ngồi: 210.000 đ/xe

–    Xe từ 24 đến dưới 32 chỗ ngồi: 240.000 đ/xe

–    Xe từ 32 chỗ ngồi trở lên: 330.000 đ/xe

7, Xe ô tô tải các loại

     a, Xe dưới 1 tấn:

–    Xe có hàng: 220.000 đ/xe

–    Xe không hàng: 145.000 đ/xe

     b, Xe từ 1 đến dưới 3 tấn:

–    Xe có hàng: 230.000 đ/xe

–    Xe không hàng: 140.000 đ/xe

      c, Xe từ dưới 3 đến dưới 5 tấn:

–    Xe có hàng: 510.000 đ/xe

–    Xe không hàng: 380.000 đ/xe

      d, Xe từ 5 đến dưới 10 tấn:

–    Xe có hàng: 790.000 đ/xe

–    Xe không hàng: 470.000 đ/xe

       e, Xe từ 10 đến dưới 13 tấn:

–    Xe có hàng: 970.000 đ/xe

–    Xe không hàng: 520.000 đ/xe

8, Hàng hóa qua phà từ 61 kg trở lên: 20.000 đ/tạ.

 

Lịch chạy phà mùa hè tại bến phà Gót

Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông báo lịch chạy phà được áp dụng từ ngày 24/4/2019 như sau:

GIỜ KHỞI HÀNH TRONG NGÀY
STT Bến Gót Bến Cái Viềng STT Bến Gót Bến Cái Viềng
1 5h00’ (phà to) 4h30’ (phà to) 16 12h30’(phà to) 12h00’ (phà to)
2 5h30’ (phà to) 5h00’ (phà to) 17 13h00’(phà nhỏ) 12h30’(phà nhỏ)
3 6h00’ (phà to) 5h30’ (phà to) 18 13h30’(phà to) 13h00’(phà to)
4 6h30’ (phà to) 6h00’ (phà to) 19 14h00’(phà nhỏ) 13h30’(phà nhỏ)
5 7h00’ (phà to) 6h30’ (phà to) 20 14h30’(phà to) 14h00’(phà to)
6 7h30’ (phà nhỏ) 7h00’ (phà nhỏ) 21 15h00’(phà to) 14h30’(phà to)
7 8h00’(phà to) 7h30’ (phà to) 22 15h30’(phà to) 15h00’(phà to)
8 8h30’(phà nhỏ) 8h00’(phà nhỏ) 23 16h00’(phà nhỏ) 15h30’(phà nhỏ)
9 9h00’(phà to) 8h30’(phà to) 24 16h30’(phà to) 16h00’(phà to)
10 9h30’(phà to) 9h00’(phà to) 25 17h00’(phà to) 16h30’(phà to)
11 10h00’(phà to) 9h30’(phà to) 26 17h30’(phà to) 17h00’(phà to)
12 10h30’(phà to) 10h00’(phà to) 27 18h00’(phà to) 17h30’(phà to)
13 11h00’(phà nhỏ) 10h30’(phà nhỏ) 28 18h30’(phà nhỏ) 18h00’(phà nhỏ)
14 11h30’(phà to) 11h00’(phà to) 29 19h00’(phà to) 18h30’(phà to)
15 12h00’(phà nhỏ) 11h30’(phà nhỏ)

 

LỊCH CHẠY PHÀ MÙA ĐÔNG TẠI BẾN PHÀ GÓT

Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày. Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông báo lịch chạy phà mùa đông được áp dụng từ ngày 18/9/2019 như sau:

GIỜ KHỞI HÀNH TRONG NGÀY
STT Bến Gót Bến Cái Viềng STT Bến Gót Bến Cái Viềng
1 5h 30’ ( phà to ) 5h 00’ ( phà to ) 15 14h 00’ ( phà to ) 13h 30’ ( phà to )
2 6h 30’ ( phà to ) 6h 00’ ( phà to ) 16 14h 30’(phà nhỏ) 14h 00’(phà nhỏ)
3 7h 00’(phà nhỏ) 6h 30’ ( phà nhỏ ) 17 15h 00’ ( phà to ) 14h 30’(phà to)
4 7h 30’ ( phà to ) 7h 00’ ( phà to ) 18 15h 30’(phà nhỏ) 15h 00’ ( phà nhỏ )
5 8h 00’(phà nhỏ) 7h 30’ ( phà nhỏ ) 19 16h 00’ ( phà to ) 15h 30’(phà to)
6 8h 30’ ( phà to ) 8h 00’(phà to) 20 16h 30’  (phà to) 16h 00’ ( phà to )
7 9h 00’(phà to ) 8h 30’ ( phà to ) 21 17h 00’ ( phà nhỏ ) 16h 30’ ( phà nhỏ )
8 9h 30’ ( phà nhỏ ) 9h 00’(phà nhỏ) 22 17h 30’ (phà to) 17h 00’ ( phà to )
9 10h 00’ ( phà to ) 9h 30’ ( phà to ) 23 18h 30’ (phà nhỏ) 18h 00’(phà nhỏ)
10 10h 30’ ( phà nhỏ ) 10h 00’ ( phà nhỏ )
11 11h 00’ ( phà to ) 10h 30’ ( phà to )
12 12h 00’(phà nhỏ) 11h 00’ ( phà nhỏ )
13 13h 00’ ( phà to ) 12h 00’(phà to)
14 13h 30’(phà nhỏ) 13h 00’ ( phà nhỏ )

GHI CHÚ: Các ngày trong tuần, ngày lễ, ngày tết nếu đông khách bến phà sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn so với lịch chạy phà đã quy định, tăng thêm số chuyến phà hoặc điều chỉnh lịch chạy phà để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.