HTV-ND102 NOI BAI – HANOI – SAPA – HA LONG – CAT BI 5D/4N

4,860,000

NỘI BÀI – HÀ NỘI – SAPA – HẠ LONG – CÁT BI

Code:               HTV-ND102     

Thời gian:       05 ngày / 04 đêm

Phương tiện:  Xe Ô Tô