Giá vé Phà Cát Bà – Cái Viềng – Bến Gót năm 2024

Giá vé phà Gót – Cát Bà Cập Nhật

+ Vé cho khách đi bộ: 12.000 đ/người/lượt

+ Vé cho khách đi xe đạp: 12.000 đ/người/lượt

+ Vé cho khách đi xe máy: 45.000 đ/xe/lượt

+ Vé cho xe ô tô đến 9 chỗ ngồi: 190.000 đ/xe

+ Vé cho xe ô tô từ 9 đến 24 chỗ ngồi: 210.000 đ/xe/lượt

+ Vé cho xe ô tô từ 24 đến 32 chỗ ngồi: 240.000 đ/xe/lượt

+ Vé cho xe ô tô từ 32 đến 45 chỗ ngồi: 330.000 đ/xe/lượt

+ Vé cho xe ô tô tải dưới 1 tấn có hàng: 220.000 đ/xe/lượt – Xe không trở hàng: 145.000 đ/xe/lượt.

+ Vé cho xe ô tô tải dưới 03 tấn có hàng: 420.000 đ/xe/lượt – Xe không trở hàng: 250.000 đ/xe/lượt.

+ Vé cho xe ô tô tải dưới 05 tấn có hàng: 510.000 đ/xe/lượt – Xe không trở hàng: 380.000 đ/xe/lượt.

+ Vé cho xe ô tô tải dưới 10 tấn có hàng: 790.000 đ/xe/lượt – Xe không trở hàng: 470.000 đ/xe/lượt.

+ Vé cho xe ô tô tải dưới 13 tấn có hàng: 970.000 đ/xe /lượt – Xe không trở hàng: 520.000 đ/xe/lượt.

+ Phí qua phà áp dụng xe chở khách không bao gồm vé cho khách lẻ ngồi trên xe.

 

4 thoughts on “Giá vé Phà Cát Bà – Cái Viềng – Bến Gót năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.