Khu nhà cổ Việt Hải – The Ancient House

2.420.000