Thuê trọn Tàu thăm Vịnh Hạ Long trong ngày

2.500.000