TP Hồ Chí Minh – Cát Bi – Yên Tử – Hạ Long – Ninh Bình 03 ngày 02 đêm

3.617.000

Code tour:       HTV-ND105

Thời gian:       03 ngày / 02 đêm

Phương tiện:  Xe Ô tô