Phà Tuần Châu – Cát Bà 2023

Lịch trình & giá vé phà Tuần Châu đi Cát Bà mới nhất 2023

 

Từ 30-4 đến hết ngày 30-9:

  • Tuần Châu- Cát Bà: 7h30, 9h00, 11h30, 13h30, 15h00.
  • Cát Bà Tuần Châu: 9h00, 11h30, 13h00, 15h00, 16h00.

Từ 01-10 đến hết ngày 29-4 năm sau:

  • Tuần Châu- Cát Bà: 7h30, 11h30, 15h00.
  • Cát Bà- Tuần Châu: 9h00, 13h00, 16h00.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.