Cát Bi – Cát Bà – Vịnh Lan Hạ – Làng Việt Hải – 3 Ngày 2 Đêm HTV-ND132

2.936.000