Khách sạn Marina Hạ Long

1.200.000 

Khách sạn Marina Hạ Long

– Superior Double / Twin: 1.200.000 VNĐ

– Deluxe Double / Twin: 1.450.000 VNĐ

– Marina Suite: 2.300.000 VNĐ

Details about the rate